Hlavní menu:

30.10.2009 [pátek], kategorie: Ostatní

VÝZVA „POJĎ ZA MNOU !“ NEZŮSTALA NEZODPOVĚZENA... .

Praha - kostel sv. Ludmily

Kdo se v pátek 30. října v pozdních večerních hodinách procházel po vinohradském Náměstí míru, byl asi nemálo udiven, když si povšiml otevřených vchodových dveří u kostela sv. Ludmily, kterými neustále někdo vcházel (to častěji) nebo vycházel. Kdo nezůstal jen u tohoto údivu a vstoupil dovnitř, stanul zřejmě v úžasu takřka němém. Kostel byl totiž i v tuto pozdní páteční chvíli téměř zaplněn, což je bezpochyby jev v Čechách (a dost možná nejen zde) velmi neobvyklý. Tento zvláštní úkaz měl „na svědomí“ modlitební večer s názvem „Pojď za mnou!“, pořádaný bohoslovci pražského semináře na podporu povolání ke kněžství jako jejich příspěvek právě probíhajícímu roku kněží a současně i jako poděkování všem, kteří kněžská povolání pravidelně zahrnují do svých modliteb.

Zájem z řad věřící veřejnosti, ale i náhodných návštěvníků organizátory příjemně překvapil – účast celkem bezmála 500 lidí nejrůznějšího věku opravdu předčila očekávání. Večer byl navíc koncipován tak, aby bylo možné účastnit se nejen celého programu, ale i jeho jednotlivých samostatných částí. Mnozí návštěvníci toho také využili a do kostela se vraceli opakovaně třeba i několikrát za večer. Program byl bohatý, prakticky neustále se „něco dělo“ a každý si bezpochyby našel to své.

 Večer „odstartoval“ vlastně již odpoledne modlitbou rozjímavého růžence a pak již všichni přítomní netrpělivě očekávali jeden z vrcholů programu, slavnostní mši svatou, jejímž hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk. Po skončení mše svaté kostel potemněl, ale jen proto, aby mohla být nastolena přiměřená atmosféra vhodná k usebrání v rámci multimediální křížové cesty. Krása liturgie pak nadchla přítomné i během zpívané modlitby nešpor, během níž rovněž zazněla poutavá svědectví dvou bohoslovců o jejich cestě do semináře. Den se již nachýlil, když započala adorace Nejsvětější svátosti, při níž mohli přítomní prožít společné, ale přesto navýsost niterné a obohacující setkání s Ježíšem, doprovázené chrámovým sborem Cantores Cordis a dále pak meditativními zpěvy z Taizé v provedení souboru ACANT. Program byl zakončen čtenými přímluvami návštěvníků, které mohli během celého večera odevzdat některému z přítomných bohoslovců.

Velmi důležitou součástí programu byla i nabídka přijetí svátosti smíření, k níž bylo nepřetržitě připraveno 5 kněží. A ti se opravdu „nezastavili“; vždyť zájemců o svátost smíření byly desítky (!) a je obzvlášť potěšitelné, že nemálo z nich se odhodlalo přistoupit k této svátosti opět po několika letech. Vyzdvihnout je třeba rovněž členy komunity Chemin Neuf, kteří byli po celý večer k dispozici všem těm (a nebylo jich málo), kteří ve svých starostech, obavách, potřebách, ale také radostech hledali podporu přímluvné modlitby proseb a díků.

 Večer již začal zvolna přecházet v noc, když kostel sv. Ludmily opouštěli poslední návštěvníci. Jejich tváře, projasněné radostí i pokojem prožitku Kristovy přítomnosti, zůstanou odměnou i posilou všem, kteří se na zdárném průběhu večera jakkoli podíleli. Velký dík patří také místnímu duchovnímu správci P. Stanislavu Sumovi, který nezištně poskytl veškeré prostory kostela včetně jeho zázemí pro potřeby organizátorů večera, oběma kostelníkům za obětavou pomoc při přípravě liturgie a samozřejmě i všem těm bezejmenným vinohradským farníkům a farnicím, kteří pro bohoslovce zajistili bohaté občerstvení téměř na úrovni profesionálního cateringu. Zvláštní poděkování patří i těm dobrodincům a přátel Arcibiskupského semináře v Praze, bez jejichž finančních příspěvků by uspořádání tohoto modlitebního večera nebylo vůbec možné.  

 Celá akce, v našich podmínkách svým rozsahem a náplní naprosto ojedinělá, byla sice pomyslnou první vlaštovkou aktivit tohoto typu, avšak prakticky jednoznačně pozitivní odezva z řad návštěvníků, ale i samotných organizátorů je jakýmsi bianko šekem vystaveným pro další podobné aktivity, které mají reálnou šanci výrazným způsobem obohatit nabídku duchovních i liturgických programů pražské arcidiecéze.

 

Ke stažení: IMPRIMATUR-PRO-ROZJIMAVY-RUZENEC-ZA-KNEZSKA-POVOLANI.doc, 31 kB; Ruzenec.pdf, 611 kB; Clanek-ACAP-vecer-101109.doc, 32 kB


Redakce: info (zavináč) hledampovolani (tečka) cz | Technický kontakt: Webdesignum 2008-2018 |