Hlavní menu:

Citáty

Citáty

(30 článků)

24.12.2016, kategorie: Citáty
Vínoce

Vínoce

Informace, inspirace...

30.04.2016, kategorie: Citáty
Letnice - Duch svatý

Letnice - Duch svatý

Podněty, modlitby, myšlenky

28.11.2014, kategorie: Citáty
ADVENT

ADVENT

Podněty, inspirace

Podněty z Olomouce, z Brna, z Prahy a Průvodce adventem, Aplikace do mobilu, Adventní kalendář, modlitba v rodině

09.07.2012, kategorie: Citáty
Odpočinek, oddech, rekreace

Odpočinek, oddech, rekreace

Rekreace znamená: re - creatio, znovustvoření... (Tomáš Halík)

Myšlenky a zamyšlení

01.02.2011, kategorie: Citáty
Uvedení Páně do chrámu

Uvedení Páně do chrámu

Hromnice

Podněty, modlitby, zamyšlení

23.12.2010, kategorie: Citáty
Vánoce 2010

Vánoce 2010

Inspirace a náměty
30.06.2010, kategorie: Citáty
Odpočinek, prázdniny, rekreace

Odpočinek, prázdniny, rekreace

Myšlenky pro tento čas
14.05.2010, kategorie: Citáty
Letnice

Letnice

Podněty, modlitby, novény
04.02.2010, autor: Jacques Philipp: Vnitřní svoboda, Karmelitánské nakl. 2004, kategorie: Citáty

"Nezřetelnost" Boží vůle

Při "nezřetelnosti" Boží vůle je důležité říct si toto: Třebaže mi některé aspekty Boží vůle unikají, vždy jsou tu jiné, které poznávám zcela jistě a mohu podle nich jednat bez rizika, že bych se mýlil, a s vědomím, že se tato investice "vyplatí" - plnit povinnosti svého současného stavu a základní body každého křesťanského povolání.

04.02.2010, autor: Jacques Philipp: Vnitřní svoboda, Karmelitánské nakl. 2004, kategorie: Citáty

Boží vůle pro všední den

Někdy se dopouštíme následující chyby, kterou je nutno poznat a vystříhat se jí: když nevím, co je vůle Boží v důležité záležitosti (např. volba povolání nebo závažné rozhodnutí), celé dny se táži, anebo v sobě udržuji určitou malomyslnost, kvůli níž nekonám naplno to, co je pro mě Boží vůlí pro všední den - věrně se modlit, zůstávat v důvěře, milovat lidi, jež mám nyní kolem sebe.

04.02.2010, autor: Jacques Philipp: Vnitřní svoboda, Karmelitánské nakl. 2004, kategorie: Citáty

Žít naplno dnešní den

Nemá-li člověk odpovědi pro budoucnost, nejlepším prostředkem, jak se připravit na jejich přijetí, je žít naplno dnešní den.

04.02.2010, autor: Jacques Philippe: Najít si čas pro Boha, Paulínky 2004, kategorie: Citáty

Povolání k modlitbě

Každý je podle své vlastní osobnosti, se svými dary i slabostmi schopen, pokud věrně odpovídá na Boží milost, velmi hlubokého života modlitby. Povolání k modlitbě, k duchovnímu životu, ke spojení s Bohem v modlitbě je stejně všeobecné jako povolání ke svatosti, protože jedno bez druhého není možné. Vůbec nikdo není vyloučen.

04.02.2010, autor: Jacques Philippe: Najít si čas pro Boha, Paulínky 2004, kategorie: Citáty

Život modlitby

Jestliže nás Pán volá k životu modlitby, je to proto, že je pro nás zdrojem nekonečného dobra. Vnitřně nás přetváří, posvěcuje, uzdravuje, dává nám poznávat a milovat Boha, dává nám zápal a velkorysost v lásce k bližnímu. Kdo se snaží o život modlitby, musí si být absolutně jistý, že když vytrvá, dostane toto všechno a ještě mnohem více.

04.02.2010, autor: Jacques Philippe: Najít si čas pro Boha, Paulínky 2004, kategorie: Citáty

Proste a dostanete

I když máme často opačný dojem, totiž že život modlitby je neplodný, že přešlapujeme na místě, že modlitba nic nemění a zdá se nám, že ve svém životě nenalézáme předpokládané plody, je třeba neztrácet odvahu, ale uchovat si přesvědčení, že Bůh dodrží svůj slib: „Proste a dostanete; tlučte a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče,tomu se otevře.“ (Lk 11,9-10)

04.02.2010, autor: Jacques Philippe: Najít si čas pro Boha, Paulínky 2004, kategorie: Citáty

Jeden z největších přínosů tvé modlitby

Jeden z největších přínosů tvé modlitby má být ten, že učiníš správné rozhodnutí.

04.02.2010, autor: David Torkington: Poustevník, Karmelitánské nakl.1999, kategorie: Citáty

Duchovní život začíná s Bohem

Jakmile pochopíme, že duchovní život začíná s Bohem, vše ostatní začne zapadávat na své místo. Začátkem všeho není milovat Boha nebo popřípadě druhé, ale dovolit Boží lásce, aby zaplavila náš život.

04.02.2010, autor: David Torkington: Poustevník, Karmelitánské nakl.1999, kategorie: Citáty

Modlitba není jen luxusem kněží a řeholníků

Modlitba není jen luxusem kněží a řeholníků nebo lidí, kteří mají času nazbyt. Je naprostou nutností pro kohokoliv, kdo se chce efektivně ponořit do tajemství Ježíšova života.

04.02.2010, autor: David Torkington: Poustevník, Karmelitánské nakl.1999, kategorie: Citáty

Čas určený k modlitbě

Nevzdávej se ničeho, co děláš nebo máš rád, pokud ti to nezabraňuje věnovat Bohu během dne čas určený k modlitbě. Ale všechno, co ti soustavně brání v denním setkávání s Bohem, musí pryč.

04.02.2010, autor: David Torkington: Prorok, Karmelitánské nakl.2000, kategorie: Citáty

Víc být než dělat

Myslím, že dnes žijeme v kritickém období církevních dějin, kdy je třeba víc být, než dělat. Být totálně a radikálně otevření Pravdě, jinak nikdy nebudeme vědět, kam máme jít, a už vůbec ne, jak se tam dostat.

04.02.2010, autor: David Torkington: Prorok, Karmelitánské nakl.2000, kategorie: Citáty

Každý den čas pro přijetí Ducha pravdy

Pokuste se změnit svůj každodenní životní styl tak, abyste měl každý den čas pro přijetí Ducha pravdy – On pak, jak slíbil Ježíš, vám ozřejmí všechny věci.

03.02.2010, autor: Benedikt XVI., Stará Boleslav, 28. září 2009, kategorie: Citáty

Křesťanská víra

Křesťanská víra znamená setkání s Kristem, živou Osobou, která dává životu nový rozměr, a tím rozhodující směr. A když se srdce mladého člověka otevře Božím plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho hlas. Pán skutečně každého volá jménem a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a ve společnosti.

03.02.2010, autor: Benedikt XVI., Stará Boleslav, 28. září 2009, kategorie: Citáty

Křest z vás udělal Boží děti

Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy jeho těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky.

03.02.2010, autor: Benedikt XVI., Stará Boleslav, 28. září 2009, kategorie: Citáty

Manželství

Mnoho z vás volá k manželství a příprava na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!

03.02.2010, autor: Benedikt XVI., Stará Boleslav, 28. září 2009, kategorie: Citáty

Kněžství

Pokud vás Pán volá, abyste jej následovali ve služebném kněžství nebo v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. [...] Buďte pozorní a otevření Ježíšovu volání nabídnout život do služeb Bohu a jeho lidu. Církev i v této zemi potřebuje mnoho svatých kněží a osob zcela zasvěcených službě Kristu, Naději světa.

03.02.2010, autor: Silvano Fausti, kategorie: Citáty

Následuj mě!

„Následuj mě!“ Důležitější než „následuj“, je zde slůvko „mě“! Obyčejně máme sklon zdůrazňovat následování a ztrácíme ze zřetele, koho to vlastně máme následovat, nebo lépe řečeno, kdo nás k následování zve.

03.02.2010, autor: Amedeo Cencini, kategorie: Citáty

Typicky křesťanské rozhodnutí

Typicky křesťanské rozhodnutí vždy přijde draho. Věřící člověk totiž dává přednost té volbě, která ze všech nejvíc vyjadřuje sílu jeho lásky a touhu darovat se, ač i za vysokou cenu. Pro to, co něco stojí, se lze rozhodnout pouze z velké lásky nebo z vážných důvodů.

03.02.2010, autor: Philippe Madre: Boží volání, Paulínky 2005, kategorie: Citáty

Každé povolání otevírá radosti

Každé povolání otevírá radosti, třebaže přicházejí zkoušky. Jedině křesťan může zároveň prožívat štěstí i kříž (či jakoukoli zkoušku), aniž by musel s hořkostí konstatovat, že štěstí člověka není možné.

03.02.2010, autor: Philippe Madre: Boží volání, Paulínky 2005, kategorie: Citáty

Pravá svoboda

Pravá svoboda spočívá v tom, že dobrovolně vstoupíme do nepřetržitého „ano“ vůči Bohu. Možná se tak stane skrze nějaké osoby nebo události života. Kdo je schopen své ano neodvolat, ten je skutečně svobodný. Ale tato pravda o svobodě se nezakládá na intelektuálních úvahách. Potvrdí se jen tehdy, když ji zakusíme my sami.

03.02.2010, autor: Philippe Madre: Boží volání, Paulínky 2005, kategorie: Citáty

Bůh dává, co přikazuje

Nebojme se, že po nás Bůh bude chtít příliš, i když bude chtít, abychom svůj život zcela přebudovali. Nikdy nedopustí, abychom prožívali události nad naše síly. Jak říká svatý Augustin: „Bůh dává, co přikazuje.“ Jinak řečeno, nežádá nic, čeho bychom jeho milostí schopni nebyli.

03.02.2010, autor: kard. Angelo Comastri: Muž Boží – Leonardo Sapienza, Matice cyrilometodějská 2009, kategorie: Citáty

Kdo nemá své povolání

Kdo nemá své povolání, je tím nejchudším člověkem, jakého si můžeme představit. Chybí mu totiž smysl života. Tento nedostatek je problémem, který se netýká jen církve, ale je to otázka společenská. Dokud nepochopíme, že bez povolání není života, nebudeme mít generaci šťastné mládeže.

» Všechny kategorie článků


Redakce: info (zavináč) hledampovolani (tečka) cz | Technický kontakt: Webdesignum 2008-2018 |