Hlavní menu:

01.09.2008, kategorie: Přednášky

COME IN

cyklus podnětných setkání pro ty, kteří vážně hledají své povolání

Během jednoho školního roku se mohou zúčastit čtyř na sebe navazujících setkání, zaměřených na rozlišování povolání.

Na přípravě setkání spolupracuje řada salesiánů (P. Radek Gottwald, P. Jaroslav
Mikeš, P. Jaroslav Vracovský) a dobrovolníků. V programu se počítá s odbornými
přednáškami, se svědectvími, spoluprací s manželi a různými odborníky.

Témata jednotlivých setkání:

1. Já a Bůh 26. – 28. 9. 2008

„Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?“ (Ž 8, 5)
• Sebepoznání a komunikace
• Duchovní život

2. Spektrum povolání 5. - 7. 12. 2008

„Dary jsou sice rozdílné, ale je tentýž Duch.“ (1 K 12, 4)
• Boží plán s mým životem
• Různost povolání

3. Co mě zotročuje? 13. – 15. 3. 2009

„Pane, ať vidím!“ (L 18, 41)
• Překážky na cestě
• Vnitřní řád a pravidelnost

4. Cesta k rozhodnutí 29. – 31. 5. 09

„Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Pán učinil hodnými svého povolání a
svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí...“ (2 Te 1, 11)
• Životní projekt

Více informací je http://mladez.sdb.cz/come-in nebo na
http://www.signaly.cz/come-in.

Ke stažení: plakat-come-in.jpg, 1 MB


Redakce: info (zavináč) hledampovolani (tečka) cz | Technický kontakt: Webdesignum 2008-2018 |