Hlavní menu:

20.01.2009, autor: S.M. Vincenta, boromejka, kategorie: Přednášky

2. únor - Den zasvěceného života

Dnes mají svátek všichni, kteří svůj život zasvětili výhradně Bohu.

Dnes mají svátek všichni, kteří svůj život zasvětili výhradně Bohu.
Co znamená zasvětit se Bohu? A k tomu ještě výhradně? Což nejsme všichni zasvěceni Bohu při křtu? Ano, ale toto „výhradní“ zasvěcení znamená, že Bůh si někoho „vyhradil“ z velkého množství lidí a chtěl po něm, aby byl zcela Jeho! Je to zvláštní v tom, že Bůh chce někoho pro sebe a pak, když ho „má“, posílá jej zpět k lidem.
Někoho povolává do kontemplativních řádů, do tzv. přísné klausury, aby se v tichu kláštera modlil a obětoval za svět (např. karmelitky, klarisky). Jiní jsou povoláni do různých kongregací, hnutí a komunit, kde čerpají sílu v modlitbě a ve společenství sester nebo bratří a pak jsou posíláni do služby lidem.
Způsoby služby jsou rozmanité. Někteří vyučují děti i dospělé (dominikánky, voršilky, jezuité, piaristé), jiní se věnují dětem a mládeži na ulici (salesiáni), jiné se starají o nemocné, chudé a opuštěné (vincentky, boromejky, alžbětinky). Někoho volá k těm nejchudším (sestry Matky Terezy), jiní se věnují šíření Božího slova tiskem a rozhlasem (paulínky). Existuje mnoho dalších způsobů zasvěceného života (zasvěcené panny žijící ve světě). Bůh je nekonečný ve svém způsobu dávání a my lidé jsme schopni „napodobovat“ jen „něco“ z Jeho lásky, moudrosti, modlitby, služby…
Zasvěcení znamená odevzdání se Bohu. Jak? Složením slibu čistoty, chudoby a poslušnosti. Díky tomu, že se zcela zasvěcujeme Kristu, můžeme dobrovolně a svobodně všeho zanechat a jít hlásat evangelium, třeba až na kraj světa.
Jak vypadá akt zasvěcení se Bohu? Je to velká slavnost podobná svatbě. Ženich je Hospodin, nevěstou je člověk. Jako si snoubenci navzájem slibují lásku, úctu a věrnost, tak i člověk dává Bohu slib. Zde však máme záruku, že Hospodin zůstává věrný vždy. To je pro mě ohromná síla, která mě drží a povzbuzuje, abych Mu Jeho lásku oplácela svou láskou a byla Mu i já věrná za všech okolností.
Před 18 lety jsem klečela v klášterním kostele před oltářem a slíbila Bohu věrnost těmito slovy: „Já, sestra Marie Vincenta Kořínková, sestra Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, slibuji Bohu pro jeho větší čest a slávu, z pevného rozhodnutí Jemu se zcela zasvětit a věrněji následovat milosrdného Krista, že budu po celý život žít z Božího milosrdenství a prokazovat je. Proto chci usilovat o vytrvalost v modlitbě a sloužit chudým, nemocným a všem potřebným podle konstitucí této kongregace. Slibuji Bohu, že budu žít v čistotě, chudobě a poslušnosti a nikdy tuto řeholní rodinu neopustím. V ní chci strávit celý svůj život, abych s milostí Ducha sv. rostla k dokonalé lásce a sloužila Bohu i církvi. Své sliby vkládám, Matko Inviolato, v přítomnosti svých sester do tvých rukou.“
Poté jsem přijala od biskupa snubní prsten, který mi připomíná tento velký Den svatební.
S.M. Vincenta, boromejka

Ke stažení:


Redakce: info (zavináč) hledampovolani (tečka) cz | Technický kontakt: Webdesignum 2008-2018 |